OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

DZIECKO W ŚWIECIE (ANTY)WARTOŚCI

JAK WYCHOWYWAĆ PO CHRZEŚCIJAŃSKU

Sobota, 25 maja 2024 9.30-17.00

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa

Zarejestruj się

O wydarzeniu

Zapraszamy na inspirującą konferencję naukową „Dziecko w świecie (anty)wartości. Jak wychowywać po chrześcijańsku”, której celem jest wspólne poszukiwanie uzasadnień naukowych dla chrześcijańskich wartości moralnych oraz przekazanie tej wiedzy rodzicom i wychowawcom. Podczas wydarzenia eksperci z różnych dziedzin nauki oraz praktycy będą dzielić się wiedzą, doświadczeniami i uwagami dotyczącymi roli wartości chrześcijańskich w procesie wychowania oraz uwarunkowań tego procesu.

Współczesny świat często promuje wartości, które mogą być sprzeczne z chrześcijańskimi przekonaniami. W obliczu tych nowych wyzwań rodzice, starając się zrozumieć swoje dzieci i zgodnie z wiarą je wychować, nieraz czują się zagubieni. Z kolei młodzież często nie do końca rozumie wartości, którymi kierują się ich rodzice i wychowawcy, co może prowadzić do konfliktów i niezrozumienia między pokoleniami.

Podczas konferencji będziemy analizować te trudności oraz poszukiwać sposobów na budowanie mostów porozumienia między pokoleniami. Naszym celem jest nie tylko dostarczenie naukowych uzasadnień dla chrześcijańskich wartości moralnych, ale także stworzenie przestrzeni do dyskusji i wymiany doświadczeń, która pomoże uczestnikom lepiej zrozumieć proces wychowania dzieci w dzisiejszym, skomplikowanym świecie i wspierać się nawzajem w tym procesie.

Skupimy się na tym, na czym obecnie polega wartość życia i rodziny. Przyjrzymy się temu, jaka jest współczesna młodzież, czym się kieruje i jakie podejmuje wybory oraz jak wygląda sytuacja zdrowia psychicznego w tej grupie. Spróbujemy również poszukać odpowiedzi na pytanie, jak wychować dzieci do odpowiedzialności. Ważnym elementem konferencji będzie część warsztatowa, podczas której uczestnicy poznają praktyczne wskazówki odnośnie do tego, jak rozmawiać z dzieckiem.

Komitet organizacyjny:  

  • dr Małgorzata Madej (Fundacja Prodoteo) 
  • dr hab. Aneta Rayzacher-Majewska (UKSW)
  • dr Katarzyna Stankiewicz (UKSW)  

Komitet naukowy:

  • prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (Wydział Studiów nad Rodziną, UKSW)
  • ks. dr hab.  Zdzisław Struzik, prof. em. UKSW (Wydział Studiów nad Rodziną UKSW, IPJPII) 
  • dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ (Instytut Filozofii UZ, Fundacja Prodoteo)
  • dr hab. Aneta Rayzacher-Majewska (Wydział Teologiczny, UKSW)  

Konferencja odbędzie się pod naukowym patronatem Sekcji i Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.  

Kiedy: Sobota, 25 maja 2024, 9.30-17.00
Gdzie: ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa. Bud. 21, aula 108 lub online dla zarejestrowanych uczestników

Program

8:50-9:20 REJESTRACJA  

9:30-10:30 I SESJA (moderator dr Małgorzata Madej) 60 min.  

Otwarcie

1. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. em. UKSW, IPJPII, Wartość dziecka i jego płci

2. dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ, (Anty)kultura kontekstem (anty)wartości 

10:30 – 11:00 PRZERWA KAWOWA  30 min. 

11:00 – 12:30  II SESJA (moderator dr Katarzyna Stankiewicz) 90 min.

1. dr hab. Michał Michalski, prof. UAM, Rodzina, czyli naukowa recepta na udane życie. Dlaczego bez rodziny trudno być szczęśliwym i bogatym?

2. dr hab. Krzysztof Pilarz, prof. UMK, Zagubione wychowanie. Czy i jak można je odnaleźć?

3. dr hab. Sylwia Jaskuła-Korporowicz, prof. AŁ, Wychowanie w rzeczywistości hybrydalnej

4. Leila Miller, autorka książki Tak zostaliśmy stworzeni nagranie wideo z polskimi napisami

12:30 – 13:15 PRZERWA LUNCHOWA  45 min. 

13:15-14:45 III SESJA (moderator dr hab. Aneta Rayzacher-Majewska)  90 min.

1. dr hab. Maria Sroczyńska, prof. UKSW, Portret współczesnej młodzieży

2. dr Anna Wieradzka-Pilarczyk, UAM, Transformacja od „ja” do „my” jako szansa na stawanie się dorosłym. O perspektywie wychowania młodego pokolenia do odpowiedzialnej dorosłości

3. dr Maria Marcińczuk, Zdrowie psychiczne nastolatków w kontekście wyzwań współczesności

4. mgr Agnieszka Marianowicz-Szczygieł, Nietrwałość skłonności homo- i transseksualnych u młodzieży a alarmujący wzrost statystyk występowania 

14:45-15:15 PRZERWA KAWOWA 30 min.

15:15-16:45  WARSZTATY 90 min. [tylko dla uczestników stacjonarnych]

Warsztaty z komunikacji poprowadzą Beata i Marcin Mądrzy: Małe decyzje w wielkiej walce. Co to znaczy wychowywać syna/córkę do postawy czystego serca? 

Zarejestruj się ⇒

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Wezmę udział na miejscu

Klauzula informacyjna RODO

Wezmę udział online

Klauzula informacyja RODO

ORGANIZATORZY

PATRONI MEDIALNI

PATRONI HONOROWI